Teknologiforståelse - mere end bare tænd/sluk

Project Details

Description

Projektets formål:
- At højne grunduddannelsernes fokus på teknologiforståelse.
- At kompetenceudvikle udvalgte medarbejdere til, på tværs af grunduddannelserne, til at kunne bistå med sparring, vejledning, undervisning mm., vedr teknologiforståelse
- At etablere en ressourcegruppe til at være tovholdere på udvikling og afvikling af mere differentierede uddannelsesforløb, hvor studerende med en særlig interesse for teknologi og teknologiforståelse kan vælge sig ind på f.eks. et valgfag, en sommerskole, et talentprojekt
- At etablere tydelige veje for studerende, eksterne partnere og samarbejdsflader i forhold til at “finde hinanden” i relation til samarbejdsprojekter vedr. sundheds-/velfærdsteknologi.

Definitioner
Teknologiforståelse:
“Den tillærte evne til at tilegne sig og kombinere teknisk handleviden med andre former for social og kulturel forståelse, som gør professionsuddannede i stand til at hjælpe hinanden med at identificere og kvalificere muligheder for brug, anvendelse og innovation af og alternativer til teknologiske løsninger, der forandrer praksis i en professionskontekst” (1)

Leverancer
- Beskrivelse og afvikling af et kompetenceudviklingsforløb for 6 lederudpegede medarbejdere (3 fra hver afdeling), samt deltagelse fra Tværgående Uddannelsesudvikling. Disse udpeges med henblik på varetagelse af en særlig teknologi funktion i perioden 2017-2018
- Etablering af en ressourcegruppe indenfor teknologiforståelse og anvendelse
- Beskrivelse af læringsforløb vedr. teknologiforståelse
- Gennemførelse af fokuserede undervisningsaktiviteter i efteråret 2017 på udvalgte uddannelser
- Beskrivelse af en fremtidig organisatorisk forankring af kompetencegruppen
- Model for teknologi-kompetencer i UCL, fx. med tre niveauer - basis. differentieret og specialiseret niveau - inspireret af model for uddannelses innovation, herunder samspil med de relevante faglige miljøer internt i UCL samt eksterne samarbejdspartnere

Gevinster
Den etablerede ressourcegruppe kan:
- Blive en gevinst for grunduddannelserne, idet de forskellige uddannelser her får ressourcepersoner tæt på, som kan indgå i konkrete undervisningsforløb med teknologianvendelse og her bidrage til at teknologiforståelse bliver en del af curriculum.
- Bidrage til en organisatorisk forankring af de teknologiområder, som ikke er læringsteknologi. Gruppen kan være en gruppe, der kan koordinere og varetage fremdriften og udviklingen på dele af teknologiområdet, og være bindeleddet mellem de differentierede tilbud på teknologiområder (projekter/talentforløb, eksterne samarbejdspartnere mm.), og de specielt interesserede studerende på de forskellige grunduddannelser. Det kan sikre retning på fremdriften, en tydelig vej for eksterne i forhold til at søge studerende til samarbejdsprojekter, en tydelig vej for grunduddannelserne i forhold til at søge differentierede tilbud til deres studerende.

Litteratur:
Hasse, C. & Wallace, J.” Mod et nyt begreb om teknologiforståelse” 2015 http://technucation.dk/tidligere-begreber-og-fokus/teknologiforstaaelse/
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1831/12/18