Teknologiforståelse og digital dannelse i læreruddannelsen

 • Middelboe Rehder, Mads (Principle researcher)
 • Gade, Jon (Principle researcher)
 • Møller, Thilde Emilie (Co-researcher)
 • Kornholt, Britta (Co-researcher)
 • Møller, Lise (Co-researcher)
 • Hansbøl, Mikala (Co-researcher)
 • Jensen, Jesper Juellund (Co-researcher)
 • Hjorth, Mikkel (Co-researcher)
 • Fibiger, Johannes (Co-researcher)
 • Schrøder, Vibeke (Co-researcher)
 • Laier, Benjamin (Co-researcher)

Project Details

Description

Et sektorprojekt rettet mod nyt nationalt modul på læreruddannelsen ledet af Københavns Professionshøjskole i samarbejde med VIA University College

Layman's description

Målet med projektet er at skabe kompetenceudvikling og implementering af teknologiforståelse og digital dannelse på læreruddannelsen og derfra ud i folkeskolen. For at sikre dette mål, vil projektet konkret bidrage til udvikling af et fagområde inden for teknologiforståelse og digital dannelse på læreruddannelsen. Et centralt mål med projektet er at etablere et fagområde samt et nationalt modul, der går på tværs af undervisningsfag og almene lærerkompetencer på læreruddannelsen. Dette skal være med til at sikre, at teknologiforståelse og digital dannelse får et særskilt modul på læreruddannelsen, som klæder lærere på til at varetage undervisning i teknologiforståelse og digital dannelse i den danske folkeskole.
AcronymTekDiD
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1831/12/19

Collaborative partners

 • VIA University College (Project partner)
 • University College Copenhagen (Project partner) (lead)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.