Project Details

Description

Det danske sundhedsvæsen er internationalt kendt for sin høje grad af digitalisering. Politisk investeres i storstilet integration af sundhedsdata i håb om at højne behandlingskvaliteten og lette genanvendelse af sundhedsdata til forskning og innovation (Regeringen 2022). Nye IT-systemer indebærer ofte komplicerede procedurer for dataregistrering og krav om registrering af stigende mængder af data. Fuld udnyttelse af potentialet i sundhedsdata forudsætter imidlertid, at de sundhedsprofessionelles dokumentationspraksis fungerer, og at de har de rette kompetencer til implementering og anvendelse af ny teknologi og data.

Formålet med dette projekt er at styrke sygeplejerskers, SOSU’ers og sundhedsfaglige lederes teknologi- og dataforståelse i forbindelse med borgernær digital dokumentation. Dette med henblik på at højne behandlingskvaliteten, sikre effektive arbejdsgange og skabe sammenhængende behandlingsforløb i sundhedssektoren. Københavns Professionshøj-skole og Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole vil sammen med Bornholms Regionskommune og Region H afdække centrale problemstillinger og kompetencebehov i hhv. sygeplejerskers, SOSU’ers og sundhedsfaglige leders borgernære dokumentationspraksis. Med afsæt i empiriske undersøgelser og analyseworkshops på tværs af professionerne udvikles og afprøves et uddannelses- og kompetenceforløb med fokus på dokumentation og teknologi- og dataforståelse. Uddannelses- og kompetenceudviklingskonceptet bliver funderet på kvalitativ viden om teknologibrug i praksis og trække på erfaringer fra KP’s læringslaboratorier og projektparternes digitale didaktiske enheder.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/2231/03/24

Collaborative partners

  • (lead)
  • Bornholms Regionskommune (Project partner)
  • Region Hovedstaden (Project partner)

Keywords

  • information and communication technologies and e-learning