Project Details

Description

Projektet undersøger hvordan der arbejdes med teknologiforståelse i en række af UCN's uddannelser. Der er særlig interesse for hvordan teknologibegrebet optræder på forskellige beskrivelsesniveauer i uddannelsen (bekendtgørelse, studieordning, modulbeskrivelse), og hvordan der arbejdes med / undervises med teknologiforståelse som mål. Det undersøges endvidere, hvordan en RPL-informeret undervisningspraksis påvirker (eller ikke) mulighederne for at realisere intentionerne i arbejdet med teknologiforståelse.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/2030/06/22

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • education, professions and jobs

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.