TEKO Analysen 2012

Project Details

Description

Hvert andet år laver TEKO en analyse af mode- og livsstilsbranchens udfordringer og krav til deres kommende medarbejdere . Baggrunden herfor er, at vi vil sikre, at vi hele tiden har fingeren på pulsen, når det gælder udvikling af fremtidige uddannelsesspecialer. Vi besøger 32 virksomheder og interviewet dem om fremadrettet strategier inden for markeds- og produktudvikling samt organisation og kompetencebehov.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1101/02/12

Collaborative partners

  • VIA (lead)
  • VIA University College (Project partner)
  • c:ommunicate (Project partner)
  • Copenhagen Business School (Project partner)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.