Tekster i skolen - skolens tekster

Project Details

Description

Der er tale om et forskningsprojekt, der skal afdække hvilke teksttyper, der benyttes i grundskolen set i forhold til en antagelse om, at skolen skal give eleverne kompetencer til at begå sig indenfor mange forskellige literacysituationer og tekstgenrer også dem, der ikke traditionelt hører til indenfor skolens domæne. Projektets formål er kvantitativt at undersøge, i hvilket omfang der inddrages tekster fra andre domæner i undervisningen i fire udvalgte fag (dansk, naturfag/biologi, samfundsfag og engelsk) og hvilke typer af tekster, der i så fald er tale om (kvalitativ del). Dette er ikke før undersøgt i Danmark, og forskningsprojektets resultater vil således bidrage med ny viden om literacy i forhold til skolens tekster og skolens brug af tekster.
StatusFinished
Effective start/end date01/05/1530/06/16

Keywords

  • school