Tekster med strøm på

  • Christensen, Ole (Co-researcher)
  • Lund, Henriette (Co-researcher)
  • Støvelbæk, Frank (Co-researcher)

Project Details

Description

Projektet Tekster med strøm på undersøgte og beskrev elevers og læreres uformelle og formelle brug af digitale, multimodale tekster og diskuterede, hvordan viden om dette kunne understøtte eksisterende pædagogisk praksis samt bidrage til udvikling af nye arbejds- og læringsformer.Projektets fokus var på elever og lærere i indskolingen og på mellemtrinnet. Projektet blev afrapporteret via to artikler.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1530/07/16

Keywords

  • schools, courses and institutions

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.