Project Details

Description

Den grønne omstilling af energiproduktionen i Danmark og klimaudfordringerne med øgede nedbørsmængder stiller store krav til nytænkning inden for fremtidens energiforsyning og regnvandshåndtering. Et planlagt, mindre byudviklingsområde i Hedensted mellem Horsens og Vejle er på nuværende tidspunkt uden mulighed for fjernvarme og er desuden vandlidende. I dette projekt anlægges én kombineret energi- og vandhåndteringsløsning, der dels leverer vedvarende, kollektiv varme og køl til områdets fremtidige beboere samt afleder og forsinker overfladevand fra ekstreme nedbørshændelser. Løsningen anvender vejkassen som energikilde med supplerende jordvarmeboringer og som forsinkelsesbassin til overskydende regnvand. Varme indvindes fra jorden med varmepumper og bygningerne køles passivt ved sæsonlagring af den overskydende bygningsvarme i jorden. Jorden er et glimrende kølemedie da dens lave temperaturer muliggør exceptionelt energieffektiv køl uden brug af varmepumpe. Projektet undersøger derfor også de forbedringer af indeklima, der kan opnås med køling og de positive effekter, det har på menneskers sundhed og velbefindende i den varme sommertid.
StatusActive
Effective start/end date01/01/2031/12/24

Collaborative partners

Keywords

  • construction, environment and energy