Terror og radikalisering i medierne

Project Details

Description

Om offentlighed, sikkerhed og nyhedsmediernes dækning og roller. En forsknings- og analyseprojekt om mediedækningens betydning i forhold til terror, radikalisering og antiradikalisering. Artikel og social medie indhold i dec. 2017 samt artikel/rapport i 2018
StatusFinished
Effective start/end date01/11/1721/12/18

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.