Test din skoles sundhed

Project Details

Description

”Test din skoles sundhed” skulle eleverne gennem naturfaglige undersøgelser vurdere deres skoles sundhed; – dvs. lave en slags arbejdspladsvurdering af de rammer og omgivelser, som eleverne og lærerne arbejder i.

Pilotprojektet skulle bidrage til, at naturfagslærere i udskolingen kunne etablere en fagrelevant sundhedsundervisning i et konstruktivt samarbejde imellem naturfagene og andre udskolingsfag. I forløbet var det muligt at inddrage alle eller mindst to af fagene biologi, geografi, fysik/kemi og dansk.

Test din skoles sundhed bestod af et komplet undervisningsprogram til lærere, herunder forsøgskit og materiale til elever. Fundamentet var aktiviteter og undersøgelser i geografi, biologi, fysik/kemi og dansk. Der skulle arbejdes med forskellige naturfaglige vinkler på indeklima bl.a. støj, bakterier og CO2-koncentration i hhv. fysik/kemi, biologi og geografi. Undersøgelserne mundede ud i en samlet ”arbejdspladsvurdering”, som kobles til arbejdet med formidling og produktion af egne kampagnefilm i dansk. Undervisningsforløbet blev afprøvet som pilotforløb på mindst 50 klasser i Region Syd. På baggrund af elevernes undersøgelser og viden om indeklima og sundhed fik eleverne mulighed for at deltage i en klassekonkurrence.
Short titleTest din skoles sundhed
StatusFinished
Effective start/end date01/04/1331/12/14

Collaborative partners

  • KOSMOS (lead)

Keywords

  • learning, educational science and teaching