The 4´Ps of Social Robotics – perceptions, prejudice, pedagogy of social robotics in the professions.

Project Details

Description

Formål: Det primære mål med projektet er at analysere perceptioner, fordomme og pædagogik vedrørende indførelsen af sociale robotter på social- og sundhedsuddannelserne og på ingeniøruddannelsen. Vi ønsker at 1) at interviewe undervisere, studerende, fagprofessionelle og interessenter i Danmark – gennem brug af såvel kvalitative og kvantitative forskningsmetodikker samt 2) at sammenligne vore resultater med lignende projekter i Irland og Japan med eksplicit fokus på de kulturelle forskelle.

Den overordnede hensigt med projektet er at kvalificere undervisningen om sociale robotter på social-og sundhedsområdet gennem udvikling af bl.a. forskningsartikler og undervisningsmateriale.
StatusFinished
Effective start/end date01/07/2031/12/22

Keywords

  • education, professions and jobs

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.