"The Play" in Playful Learning. En undersøgelse af dramaturgisk inspireret undervisning på pædagoguddannelsen gennem disigneksperimenter

Project Details

Description

Projektet "The Play" in Playful Learning undersøger gennem design og dramaturgi hvordan dramaturgisk tænkning og dramaturgisk praksis kan bidrage til at planlægge og gennemføre undervisning, som understøtter pædagogstuderendes forudsætninger for at tænke, handle og arbejde kreativt i deres fremtidige pædagogiske praksis. Metodologisk kombinerer projektet dramaturgisk tænkning, analyse og praksis med forskning gennem design og eksperimenter rammesat af et designforskningsprogram.

Layman's description

Projektet “The Play” in Playful Learning er et praksisbaseret designforskningsprojekt. Det betyder, at praksis skabes mens der forskes. I projektet samarbejder jeg med undervisere på pædagoguddannelsen i Jelling om at undersøge hvordan dramaturgi, teater og drama kan inspirere curriculær undervisning til at blive legende og praksisorienteret og samtidig fagligt udfordrende.
I projektet undersøges ”The Play” både som legen, spillet og iscenesættelsen.

Key findings

Udvikling af metodologi mellem design og dramaturgi
Designeksperimenter i form af didaktiske designs (undervisningsforløb)
Et præcist, praksisrettet og anvendeligt sprog om undervisningsforløb, der inddrager roller, fiktive situationer og narrativer.
Short titleThe Play
StatusFinished
Effective start/end date01/04/2031/03/23

Collaborative partners

  • Designskolen Kolding (Project partner) (lead)

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • research designs, theory and method
  • aesthetics, design and media

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.