Tidlig Indsats

 • Juhlin, Sharmila Maria Holmstrøm (Principle researcher)
 • Dannisboe, Nadja Ryberg (Co-researcher)
 • Spring, Heidi Honig (Co-researcher)
 • Nissen, Heidi Lykke (Co-researcher)
 • Larsen, Frank Figge (Co-researcher)
 • Kornerup, Ida (Co-researcher)
 • Lund, Pia Beier (Principle researcher)
 • Basse, Lene (Co-researcher)
 • Eriksen, Jette (Co-researcher)
 • Holland, Dennis (Co-researcher)
 • Ters, Charlotte (Co-researcher)
 • Færch, Else (Co-researcher)
 • Thingstrup, Karen (Co-researcher)
 • Hemmingsen, Mie (Co-researcher)
 • Assenbjerg, Sarah (Co-researcher)
 • Heinsen, Abelone (Co-researcher)
 • Dybdal, Jesper (Co-researcher)
 • Pedersen, Anette Erlandson (Co-researcher)

Project Details

Description

Formålet med projektets aktiviteter er overordnet et kapacitets- og kompetenceudviklingsforløb med afsæt i udfordringer af læringsmiljøet i 72 "Tidlig indsats" institutioner i Københavns Kommune.
Aktiviteterne:
- Udvikling af prototyper og design
- Kvalitetssikring
- Lederdage
- Kompetenceudviklingsforløb i institutionerne
- Kurser (Børs Udvikling 0-2 år; Børns udvikling 3-5 år; Inkluderende læringsmiljøer for sårbare og udsatte børn
- Inspirationsseminarer i 5 områder
StatusFinished
Effective start/end date02/10/1731/12/19

Keywords

 • children and youth

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.