Project Details

Description

Formålet med dette projekt er at undersøge og dokumentere, hvordan matematikvejledere vejleder deres fagkolleger, når temaet er at undervise elever i matematikvanskeligheder.

Key findings

Med projektet forventes det at få en større viden om de udfordringer, som matematikvejledere står overfor i arbejdet med at understøtte deres fagkolleger i at undervise elever i matematikvanskeligheder. Denne viden vil have stor betydning for uddannelse af nuværende og kommende matematiklærere og -vejledere samt for udviklingen af matematikundervisningen i skolen i forhold til at forebygge, at elever kommer i matematikvanskeligheder.
AcronymTIMATIK
StatusFinished
Effective start/end date01/05/2231/12/23

Keywords

  • children and youth
  • education, professions and jobs
  • continuing education

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.