Tidlig literacy i uddannelse og praksis del III

  Project Details

  Description

  Dette projekt undersøger pædagogstuderendes tilegnelse af viden om børns sprog, udvikling og leg gennem deres uddannelsesforløb. Det kobler sig på det nordiske forskningsprojekt, Preschool Teacher Education in the Field of Early Literacy. I projektet indgår lokale og nationale undersøgelser af genstandsfeltet. I undersøgelsen indgår diskursanalyse af forholdet mellem globale, nationale og lokale policy dokumenter og uddannelsesstrategier. Se projektets del I og II. I denne del III af projektet, er der foretaget prakticipatorisk forskning i et større dansk dagtilbud. Her er der over et år samarbejdet om flere mindre forskningsprojekter med personale og børn samt gennemført forskningsværksteder og vejledning på dagilbuddets igangværende projekter. I tæt samarbejde med personalet som medforskere arbejdet er i denne del på at generalisere den partikulære viden. I projektet er der foruden ny viden om etableringen af et tidlig literacy læringsmiljøer, udviklet værkstøjer og understøttende materialer. Medarbejdere fra dagtilbuddet deltagere er ligeledes involveret i forsknings- og samarbejdsprocesser i Nordplusdelen af projektet.
  Short titleTidlig literacy
  StatusFinished
  Effective start/end date01/08/1931/12/20

  Collaborative partners

  • (lead)
  • Høgskolen i Volda
  • University of Southeastern Norway
  • University of Gothenburg
  • Gentofte Kommune

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.