Tool Master

  Project Details

  Description

  Et udviklingsprojekt, der rettes mod at klæde kursuisterne på med kompetencer til at arbejde, udvikle og facilitere ud fra forskellige læringsværktøjer.
  StatusFinished
  Effective start/end date08/12/1001/02/12

  Keywords

  • innovation

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.