Project Details

Description

TOPH Skolebørn gennemføres som en del af Udviklings- og Investeringsprogrammet på børne- og ungeområdet og er et modningsprojekt, der følger Social- og Ældreministeriets Drejebog for strategi for udvikling af den sociale indsats .
Formålet med projektet er at udvikle en model, der kan understøtte kommunernes og i særdeleshed skolernes arbejde med systematisk opsporing af børn og unge i begyndende mistrivsel eller i en udsat position. Målet er, at mistrivselsproblematikker opspores tidligt både ift. alder og problemudvikling, og at der rettidigt iværksættes en indsats.
Det pædagogiske personale har stærke faglige kompetencer og viden om børn og unges almene trivsel, læring, dannelse og udvikling. Kommunens organisering, styring og praksis skal understøtte det pædagogiske personales muligheder for at følge systematisk op og handle hurtigt på tegn på mistrivsel. På den baggrund er hensigten med modellen at understøtte og styrke den opsporingspraksis, som allerede er i skolerne i dag. Samtidig er det også vigtigt at understrege, at modellen og dens redskaber ikke kan stå alene i en opsporingspraksis. Modellen og særligt elementet om trivselsvurdering er én ud af mange kilder, der kan give viden om børns trivsel.
VIA University College bidrager til dette samarbejde med kompetenceudvikling, samt sparring omkring det forskningsmæssige vidensgrundlag.

Key findings

Der udvikles samt modnes en model for tidlig opsporing og handleveje i de tre projektkommuner. På basis af denne model produceres en guide, der kan anvendes i andre kommunernes arbejde med trivsel i grundskolen.
Short titleTOPH Skolebørn
StatusActive
Effective start/end date02/01/2301/04/24

Keywords

  • schools, courses and institutions
  • children and youth