Project Details

Description

TraINErS står for Training Intercultural Nursing Educators and Students, og er et EU støttet projekt, som VIA Sygeplejerskuddannelsen er involveret i. Projektet udspringer af netværket European Nursing Module, der har til opgave at formidle korte udvekslinger for studerende fra de 33 uddannelsesinstitutioner, der i øjeblikket er med i netværket fordelt på 16 lande i Europa. Projektets formål er at udvikle et blended learning program for undervisere, der er involveret i udvikling af studerendes interkulturelle kompetencer

Key findings

Profil af en interkulturel underviser
Moodle platform med undervisningmateriale
AcronymTraINErS
StatusFinished
Effective start/end date01/09/1931/12/22

Collaborative partners

  • AP University of Applied Sciences and Arts Antwerp (Project partner) (lead)
  • BZ Berner Bildungszentrum Pflege (Project partner)
  • ZHAW Zurich University of Applied Sciences (Project partner)
  • Università Degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Project partner)
  • University St Kliment Ohridski (Project partner)
  • Servicio Vasco de Salud Osakidetza (Project partner)
  • Intercultural Development Research Institute (Project partner)
  • Udruzenje Centar Djordje Vajfert (Project partner)
  • InterCulturate (Project partner)

Keywords

  • education, professions and jobs

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.