Transformation af viden i reciprok praksistilknytning

Project Details

Description

Målet med projektet er, i samarbejde med Aabenraa friskole i efteråret 2019 at koble de studerendes modul Kommunikation og mundtlighed (2. årgang) direkte til en praksisundervisning i en 5 klasse, således at de studerende kontinuerligt får mulighed for at øve sig og se lærere og undervisere i aktion.
Projektet ønsker derfor at udvikle praksis, med henblik på at skabe en øget kobling mellem fagets teoretiske aspekter og professionspraksis.
Projektet ønsker at undersøge, hvorledes professionsuddannerens undervisning, som modelleringstekst, kan være en transfermekanisme, der skaber læringsprocesser for den studerende med udgangspunkt den didaktiske situation.
Det endvidere målet at undersøge, hvorledes bevægelsen mellem fire forskellige sproglige rum skaber øget transformation af viden og dermed videreudvikle en model for den didaktisk samtale.

Layman's description

Projektet ønsker at udvikle professionspraksis, med henblik på at skabe en øget kobling mellem fagets teoretiske aspekter og de studerendes senere arbejdsliv.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1931/12/20

Keywords

  • learning, educational science and teaching