Project Details

Description

Projektet studerer forandringsprocesser og organisationsudvikling. Dette sker ved at anvende aktør-netværksteoretiske begreber som translation og performativitet og introducere metodiske tilgange inden for feltet. Med udgangspunkt i en etnografisk tilgang studeres forandringsprocesser ved at beskrive aktør-netværket og derefter følge, hvordan nye elementer tilføjes via translation og hvordan aktørerne performer disse i hverdagens multiple praksisser. I dette tilfælde anvendes metoden til at undersøge, hvordan en skoleorganisation arbejder med at translatere og performe elementerne i Aftaleteksten, hvorved de efterhånden materialiserer sig og bliver virkelige.

Layman's description

I stedet for at tale om, at forandringer skal implementeres, kan vi tale om at forandringer skal oversættes. Dette sker ved at både ledere og medarbejdere lægger vægt på noget, ignorerer noget andet og tilføjer noget tredje til eksempelvis en projektbeskrivelse. Dermed gør de projektet til en del af deres egen praksis, i forhold til den virkelighed, de er i.
Dette sætter nyt fokus på ledelsesopgaven, på forståelsen af implementering og på hvordan man kan forstå forandringer i organisationer.

Key findings

Hvordan nye elementer, som ideer, it systemer eller beslutninger translateres i en organisation. Fx hvordan testresultater bliver til pædagogik, hvordan budgetter bliver til fagfordeling og videre til skemaer og hvordan politiske beslutninger bliver til pædagogisk praksis.
Hvordan en organisation performer de forskellige elementer. Fx hvordan en ide fremlægges på et møde, hvordan der undervises i klasserne og hvordan de fysiske rammer indrettes
Short titleTranslation af folkeskolereformen
StatusFinished
Effective start/end date01/12/1730/11/20