Project Details

Description

Studiekreds om trivsel i og med kategorier som køn, seksualitet og etnicitet.

Formålet med studiekredsen er i fællesskab at analysere og diskutere trivsel i relation til sociale kategorier som køn, seksualitet, alder og etnicitet.
Studiekredsen bygger videre på en tidligere studiekreds, hvor ambitionen var at etablere omridset af et landkort med forskellige trivselsforståelser.
I den kommende studiekreds zoomer vi ind på trivsel i et relationelt perspektiv, og belyser sammenhænge mellem trivsel køn, seksualitet, alder og etnicitet. Udgangspunktet for vores forståelse af trivsel er inspireret af bl.a. Karen Barads begreber om posthumanisme, materialitet/intra-activitet og entaglement.
Vores grundlæggende spørgsmål til studiekredsen er, hvilke sammenhænge er der mellem trivsel og normer, distinktioner og kategorier om køn, seksualitet, alder og etnicitet?

Formen er, at vi mødes to timer, hvor en oplægsholder vil give sit perspektiv på den tekst, vi har læst.
Derefter diskuterer vi i fællesskab, hvad dagens tema får at betydning for vores uddannelser, vores forskning og vores egne og andres daglige praksis.
StatusActive
Effective start/end date01/01/2401/08/25