Project Details

Description

Formålet med projekt TRoLD er at udvikle ny viden til praksis om arbejdet med børns trivsel i dagtilbud. Det gør vi med afsæt i en række legeeksperimenter og refleksionsworkshops. Forholdet mellem børns trivsel og deres deltagelse i leg undersøges i fire delprojekter, som har fokus på børn og pædagogers perspektiver, forældresamarbejde, afprøvning af legeeksperimenter for børn og voksne samt følgeforskning om legeeksperimenters betydning for børns deltagelse og relationer.

TRoLDs centrale bidrag er både praktisk og teoretisk at udvikle et pædagogisk trivselsperspektiv, som er helt tæt på børns verden og kan anvendes til at styrke kvaliteten i det pædagogiske arbejde med børns trivsel og deltagelse i dagtilbud.

TRoLD gennemføres som et samarbejde mellem forskere, undervisere og pædagogstuderende fra VIA University College, Kolding Designskole, Aalborg Universitet og VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for velfærd samt 12 pædagoger, 8 pædagogiske assistenter, 150 børn og deres forældre i 5 dagtilbudsenheder i Horsens Kommune.

Den overordnede forskningsledelse varetages af docent Anette Boye Koch fra VIA University College. Endvidere har lektor Hanne Hede Jørgensen fra VIA, professor Helle Marie Skovbjerg fra Kolding Designskole, lektor Noomi Mathiesen fra Aalborg Universitet samt seniorforsker Anne Marie Villumsen sammen med senioranalytiker Katrine Nøhr fra VIVE ansvar for hver et af TRoLDs fire delprojekter. Forskningsgruppen er sammensat med henblik på at sikre tværfaglighed og synergi mellem forskning, uddannelse og pædagogisk praksis.
Projektet forankres på VIA University College med deltagelse af praksisforskere, studerende og undervisere fra pædagoguddannelserne i Horsens og Aarhus. En ph.d.-studerende ansættes, som i samarbejde med Designskolen i Kolding skal udvikle legedesigns med udgangspunkt i forskellige materialer, som kan inddrage både børn og voksne og hermed understøtte det pædagogiske trivselsarbejde. En anden ph.d.-studerende ansættes til i samarbejde med Aalborg Universitet at udvikle viden om forældresamarbejde med fokus på trivsel og legedeltagelse. VIVE undersøger børns trivsel ved at følge, om legeeksperimenter giver børn flere relationer, og hvorvidt det videre ændrer børns deltagelsesmuligheder i dagtilbuddets børnefællesskaber.

TRoLD-projektets ambition er at etablere et fælles, nordisk vidensgrundlag for, hvordan dagtilbudspædagoger forstår, håndterer og kvalificerer det pædagogiske arbejde med børns trivsel, herunder forældresamarbejdet. Vidensskabelsen vil ske i og omkring legeeksperimenter, der har børns deltagelse som udgangspunkt og i tæt samarbejde med pædagoger.
Short titleTRoLD
AcronymTRoLD
StatusActive
Effective start/end date01/01/2431/12/27

Collaborative partners

  • Aalborg University (Joint applicant)
  • Designskolen Kolding (Joint applicant)
  • VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Joint applicant)
  • Horsens Kommune
  • VIA University College (Joint applicant) (lead)

Keywords

  • children and youth