Trivsel og motivation midt i arbejdslivet

Project Details

Description

Undersøgelse af, hvordan arbejdsglæden blandt medarbejdere og ledere i uddannelsessektoren ændres over tid. Med særligt fokus på, hvordan det er at være midt i arbejdslivet.

Layman's description

Spørgeundersøgelse blandt 1684 respondenter i uddannelsessektoren
Short titleMidt i Arbejdslivet
StatusFinished
Effective start/end date01/09/2015/09/21

Keywords

  • education, professions and jobs

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.