Trivsel på tværs. Pædagogers arbejde med børns trivsel i daginstitutioner

  Project Details

  Description

  Aktionsforskningsprojekt om pædagogisk trivselsarbejde i et hverdagslivsperspektiv
  Projektet kombinerer deltagerobservation i daginstitutionens hverdagsliv, kvalitative interviews og aktionsforskningsbaserede studier af pædagogers perspektiver på arbejdet med trivsel. Desuden indgår pædagogstuderendes empiri fra praktikforløb.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/03/1631/12/18

  Collaborative partners

  • (lead)
  • Ishøj Kommune (Project partner)
  • Ballerup Kommune (Project partner)
  • Næstved Kommune (Project partner)

  Keywords

  • daycare institutions
  • educational science
  • action research

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.