Truelsbjerg

Project Details

Description

Karaterisering af fysisk, kemiske og biologiske parametre og deres samspil under opstart af Truelsbjerg Vandværk
StatusFinished
Effective start/end date03/07/1431/12/15

Collaborative partners

  • VIA (lead)
  • Silhorko-Eurowater A/S (Project partner)
  • Aarhus Vand A/S (Project partner)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.