Tværgåemde temaer

Project Details

Description

Etnografisk feltundersøgelse af de tværgående temaer

Layman's description

Observation af en 5.klasse med henblik på at afdække i hvor høj grad de tværgående temaer inddrages i fagundervisningen.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1929/11/19

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.