Tværprofessionelle arbejdsfællesskaber om patienters behov for sygepleje - Udvikling af et beslutningsstøtteværktøj

Project Details

Description

Baggrund
Sygeplejersker skal på grund af manglen på sygeplejersker dagligt rationere og prioritere grundlæggende sygepleje til patienter ud fra en klinisk vurdering. På verdensplan har sygeplejemanglen medført et stigende behov for at bruge uuddannede assistenter. I en national sammenhæng ansætter hospitaler andre sundhedsprofessionelle ('ikke-sygeplejersker') til at støtte og levere sygepleje på grund af mangel på sygepleje.
Udviklingen i klinisk praksis på sygehusene kræver, at sygeplejerskeuddannelserne forholder sig til og tager aktivt del i at sikre, at fremtidens sygeplejersker har kompetencer og kompetencer til at kunne navigere i udviklingen af sundhedsvæsenet, forandringer i sygeplejerskernes roller, delegationspraksis og de nye betingelser for grundlæggende sygepleje til patienter.

Formål
At udvikle et beslutningsværktøj, der understøtter sygeplejestuderende og sygeplejersker i klinisk lederskab vedrørende uddelegering af grundlæggende sygepleje til 'ikke-sygeplejersker'.

Metode
Dette projekt er baseret på en co-produktionstilgang i udviklingen af et beslutningsværktøj og er designet som et interventionsstudie baseret på Medical Research Councils (MRC) Framework, herunder (udvikle intervention, feasibility, procesevaluering og implementering) .

Forventede resultater
• Styrket teamfokus i klinisk lederskab for sygeplejestuderende (6. semester) og nyuddannede sygeplejersker.
• Nyuddannede sygeplejersker oplever kendskab til og tryghed i at udøve klinisk lederskab, herunder prioritering og uddelegering af opgaver relateret til grundlæggende sygepleje.
• Øget tværprofessionelt samarbejde om patienters behov for grundlæggende sygepleje.
• Øget tværfaglig videndeling og kompetenceudvikling.
• Øget kvalitet og sikkerhed i grundlæggende sygepleje til patienter.
Short titleTværprofessionelle arbejdsfællesskaber
StatusActive
Effective start/end date02/01/2430/11/25