Tværprofessionelle Mødesteder

Project Details

Description

På UCL har en arbejdsgruppe af lektorer og forskere i efteråret 2021 udviklet et tværprofessionelt
undervisningskoncept, kaldet Tværprofessionelle Mødesteder. Her får studerende fra henholdsvis
læreruddannelsen og pædagoguddannelsens skole-fritidsspecialisering mulighed for at mødes om fællesfaglige temaer flere gange i uddannelsen. De tværprofessionelle mødesteder har haft form af oplæg fra relevante forskere og praktikere og dertilhørende fælles refleksion og diskussion, og af
undervisning og casearbejde på fælleshold. Visionen er at mødestederne vil støtte de studerendes forudsætninger for at indgå i det samarbejde om elevers læring, trivsel og udvikling, der er så centralt i folkeskolen.
StatusFinished
Effective start/end date01/03/2122/12/21

Collaborative partners

  • (lead)

Keywords

  • schools, courses and institutions