Tværprofessionelle sundhedsentreprenører - innovative arbejdsmetoder i miljø og sundhed

Project Details

Description

Formålet var, at de studerende erhvervede sig kompetencer indenfor entreprenørskab, således de kan arbejde som sociale entreprenører indenfor sundhedsfremme
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1131/12/11

Collaborative partners

  • VIA (lead)
  • Fonden for Entreprenørskab (Project partner)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.