Tværprofessionelt didaktikværksted, læring i simulerede rum

Project Details

Description

Med tværprofessionelt didaktikværksted ønsker vi på langt sigt at undersøge og udvikle et tværfagligt professionsrettet modul. Projektet siger hermed på at designe læringsrum, der rummer en praksisfilosofisk tilgang til både den oplevede praksis i folkeskolen og den simulerede praksis i fiktive rum. Det er hensigten både at fokusere på scenariedidaktikken i det simulerede rum og læringspotentialet både alment og fagligt.
Det indledende projekt, som har løbet efteråret 2015 skal danne grundlag for videre metodebeskrivelse, undersøgelse og bearbejdning samt udvikling og afprøvning af undervisnings- og læringsdesigns i et antal eksperimentarier med involvering af begge grunduddannelsers undervisere i mindre isolerede forløb.
For nærværende forløb (efterår 2015) er der fokus på at afsøge muligheder, at undersøge samt skabe interesse hos potentielle samarbejdspartnere:
StatusFinished
Effective start/end date01/09/1531/12/17