Tværprofessionelt samarbejde om sundhedsfremme og trivsel for udsatte børn i indskolingen

Project Details

Description

Formålet med dette projekt er, at udvikle det tværfaglige samarbejde mellem pædagoguddan-nelsen og ergoterapeutuddannelsen i Holstebro. Der har fra begge uddannelsesinstitutioner været et ønske om at styrke samarbejdet på tværs af professioner med henblik på, at udvide kendskabet til hinandens faglige spidskompetencer, udvikle ny viden – og hermed kvalificere den praksis som begge uddannelser varetager og begge uddannelsers egne praksisser.
Omdrejningspunktet for projektet er, at undersøge hvordan personalet i indskolingen kan facilitere trivsel for udsatte børn, således at børnene inkluderes i de aktiviteter der foregår i løbet af skoledagen i indskolingen.
Vi har som undervisere i professionsuddannelserne gennem mange år beskæftiget os med børn som af forskellige årsager ikke trives så godt. Børn har haft svært ved at knytte sociale relationer til andre børn og voksne – og som derfor har vanskeligheder med at begå sig i den danske folkeskole. Vi har med forskellige perspektiver undervist i emner som relaterer sig til udsatte børn – og har dermed en stor viden og interesse inden for dette område.
Vi møder ofte børn som er præget af negative oplevelser i forbindelse med deres skolegang. Disse oplevelser forbinder de med de lærere, kammerater, det konkrete indhold - og de ram-mer, som de har mødt i løbet af deres skolegang.
Vi ønsker derfor at afdække og udvikle samspillet mellem barnet, de givne rammer og de sociale relationer som barnet er en del af i indskolingen – og hvordan dette samspil kan facilitere mere trivsel.

Foreløbigt Forskningsspørgsmålet:
Vi vil afdække og udvikle det tværprofessionelle samarbejdes muligheder for samskabelse mellem praksis og vidensmedarbejdere med henblik på at faciliteter trivsel for udsatte børn i mangfoldige læringsrum i indskoling og SFO.
StatusFinished
Effective start/end date01/11/1215/12/13

Keywords

  • inclusion
  • everyday life