UCN Eksperimentarium - Makerspace for læring

Project Details

Description

Et tværinstitutionelt forsknings- og udviklingsprojekt, der med afsæt i praksisnær forskning i folkeskoleregi, vil søge at identificere didaktiske udfordringer i arbejdet med teknologi-rige, eksperimenterende læringsmiljøer. I første omgang er der tale om et for-projekt, der har til formål at indsnævre genstandsfeltet. Metoderne er i denne fase dels et mini-litteraturreview samt indledende casestudier med fokus på børns interaktioner med teknologi i læringskontekster.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1631/12/16

Keywords

  • learning