Uddannelseseksperimenter i grundduddannelser - eksperimenter med blended learning

Project Details

Description

Projektet vil etablere et antal uddannelseseksperimenter i de fire uddannelser i området for Pædagogiske og Samfundsfaglige uddannelser, der har til sigte at eksperimentere med etablering af læringsrum og læringsfællesskaber mellem uddannelsesfaglige medarbejdere samt studerende, hvor forskellige læringsunderstøttende teknologier og formater (blended learning) understøtter læring - herunder refleksion og feedback. Blended learning indgår i forskellige aktiviteter allerede - om end svagt ekspliciteret i uddannelserne, hvorfor der kaldes på en mere systematisk videnskabelse og opsamling samt et kapacitetsløft til at løfte denne opgave.
Projektet vurderes at have høj relevans; dels pga. bevågenhed på genstandsfeltet blended learning i uddannelsesmæssige sammenhænge (herunder net-basering af uddannelser og nye læringsparadigmer), dels pga. fokus på moderne og fleksible uddannelser der fokuserer på læring og læringsfællesskaber.
Projektet involverer 5 uddannelsesfaglige medarbejdere i området samt udvalgte hold på hver uddannelse, hvor uddannelseseksperimenterne skal gennemføres parallelt med henblik på at skabe et robust grundlag for at skabe ny viden om, hvorledes læring stilladseres og understøttes af blended learning i diverse studieaktiviteter.

Visionen med projektet er, at vi som uddannelsesinstitution/område er klædt på til at kunne komme med det bedste bud på en uddannelsespraksis, der svarer på tidens uddannelsesudfordringer samt navigere i forandringspres og krav om at uddannelser kan innovere på egen praksis. Uddannelseseksperimenter kan være en central brik i udviklingen af fremtidens uddannelser, fordi de viser retning til nye og forbedrede praksisser. Fremfor at rearrangere praksis er der brug for at vi stiller os selv spørgsmålet om vi 'gør det rigtige, rigtigt?'. Derfor er 'uddannelseseksperimenter valgt som metodisk grundlag. Driveren i uddannelseseksperimenter er, at "vi ikke eksperimenterer med noget vi ved i forvejen, men er derimod interesserede i at finde nye veje på baggrund af det vi ved". Uddannelseseksperimenter er kendetegnet ved at være:
a. fokuseret på at udfordre og forandre praksis
b. hurtige og afgrænsede både tidsmæssigt og organisatorisk
c. systematisk og vidensbaseret
d. innovative og nyskabende idet uddannelseseksperimenter sigter mod at skabe nye løsninger og metoder som giver svar på konkrete udfordringer og har værdi for praksis
StatusFinished
Effective start/end date01/12/1631/12/17

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • information and communication technologies and e-learning