Uddannelsesforståelser

Project Details

Description

I programmet professionsdidaktik under videncenter for didaktik arbejder vi med at udvikle en didaktisk refleksionsmodel for undervisere i læreruddannelsen, der på systematisk og eksplicit vis kan hjælpe med at tydeliggøre den eller de uddannelsesforståelser, som uddannelsens praksis hviler på og er styret af. Modellen er tænkt som en hjælp for såvel undervisere som ledere til at tale mere præcist om uddannelse og undervisning. Samtaler som i sidste ende bl.a. kan bidrage til, at de studerende lettere kan skabe mening i uddannelsen. Hensigten med modellen er således at tilbyde en systematisk måde at sætte ord på det man vil med og gør i uddannelse og undervisning. Modellen er tænkt som et redskab til en åben undersøgende tilgang til egen og andres praksis, til ligheder og forskelle i måder at tænke og udføre undervisning på, til at skabe indblik i hvilke forskelligheder de studerende møder, og i den sammenhæng åbne op for drøftelser af, om disse forskelligheder er givende eller modarbejder hinanden. Med andre ord: Hensigten med præsentationen af en didaktisk refleksionsmodel er at tilbyde en model, der kan bidrage til et kritisk udviklende, indsigtsgivende blik på uddannelse og undervisning. Alt sammen med henblik på at skabe yderligere kvalitet i undervisning og uddannelse.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/1231/12/15

Keywords

  • teacher education
  • professional didactics
  • didactics