Uddannelsessammenhæng i Klinik-Teori

  • Bukhave, Elise Bromann (Principle researcher)
  • Lehn Christiansen, Sine (Principle researcher)
  • Sand Nielsen, Cathrine (Co-researcher)
  • Højbjerg, Karin (Co-researcher)
  • Søholm, Camilla (Co-researcher)
  • Jarrum, Mette Aagaard (Co-researcher)
  • Kristensen, Susanne Annikki (Co-researcher)
  • Klyhn, Helene Kjær (Co-researcher)

Project Details

Description

Projektet er et sektorprojekt, hvor Absalon er lead. Det udføres i samarbejde med Roskilde Universitet.
Projektet undersøger på hvilke måder og i hvilket omfang praktikdelen af de sundhedsfaglige professionsbachelor-uddannelser løfter den buket af opgaver, som er blevet dem stillet med revisionen i 2016, samt hvordan der lokalt arbejdes med at skabe sammenhæng mellem klinisk og teoretisk uddannelse. De overordnede forskningsspørgsmål, som projektet vil besvare er:
Hvilke nye tiltag og veletablerede praksisformer i klinisk uddannelse (praktik) er med til at skabe: a) bedre sammenhæng i patientforløb, b) øget tværprofessionelt samarbejde, c) øget tværsektorielt samarbejde, og d) mere borger/patientinddragelse?
Kan der identificeres barrierer i den eksisterende kliniske uddannelsespraksis (praktik), der vanskeliggør (udfordrer) arbejdet med de studerendes udvikling af kompetencer ift. a) bedre sammenhæng i patientforløb, b) øget tværprofessionelt samarbejde, c) øget tværsektorielt samarbejde, og d) mere borger/patientinddragelse?
Hvilke tiltag fremmer de studerendes oplevelse af sammenhæng mellem kliniske og teoretiske uddannelseselementer?


AcronymUDSiKT
StatusActive
Effective start/end date01/02/2031/07/23

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • education, professions and jobs