Uddannelsesudvikling i professionsuddannelse - læreruddanneres og studerendes agency (LULAB følgeforskning)

Project Details

Description

Forskningsprojektet ”Uddannelsesudvikling i professionsuddannelse - læreruddanneres og studerendes agency” foregår i ramme af udviklingsinitiativet ’Læreruddannelsen som udviklingslaboratorium for god undervisning og uddannelse (LULAB)’ i VIAs læreruddannelser.
Læs mere om LULAB initiativet, der er ramme for at undervisere, studerende og samarbejdspartnere i en række mindre projekter eksperimenterer med undervisning og arbejdsformer, her:
https://www.via.dk/samarbejde/lulab

I forskningsprojektet undersøges det på hvilke måder og ’med hvad’ LULAB initiativet kan informere spørgsmålet om, hvorledes der kan bedrives ‘god’ uddannelsesudvikling i en professionsuddannelse. Undersøgelsesspørgsmålene fokuserer på, hvorvidt og hvordan deltagelse i LULAB projekt(er), og det samlede LULAB initiativ, bidrager til udvikling og udfoldelse af agency i forhold til uddannelsesudvikling hos undervisere og studerende, herunder muligheder og begrænsninger for, at de deltagerbaner og den agency, som LULAB måtte give mulighed for, også kan komme til udfoldelse i uddannelsens undervisning og organisation mere generelt. Desuden undersøges særligt de potentialer for uddannelsesudvikling der kan ligge i LULABs betoning af didaktisk samarbejde mellem undervisere og studerende, samt inddragelse af professionens praksis, om undervisnings-eksperimenter i læreruddannelsen.
Metodisk anvendes et sekventielt mixed methods design med både spørgeskema og case-undersøgelser.StatusActive
Effective start/end date01/01/2031/12/24

Keywords

  • teacher education

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.