Udsathed og chanceulighed

Project Details

Description

Fokus for forskningsprogrammet er, hvordan udsathed fremtræder og opleves af familier, børn og unge i udsatte positioner.

Omdrejningspunktet for vores arbejde er således undersøgelse af, hvorledes strukturel, økonomisk og social ulighed har betydning for trivsel og livschancer, med henblik på at styrke velfærdsprofessioner og videngrundlaget i tilknyttede uddannelser. Herudover forsker vi i, hvorledes eksempelvis etniske, kulturelle eller sociale forskelle kan forårsage chanceulighed i dagtilbud, skoler eller blandt de studerende på ungdoms- og videregående uddannelser.

Forskningsprogrammet tilbyder tværfaglig, anvendelsesorienteret og praksisnær forskning med udgangspunkt i konkrete udfordringer fra praksis, fx daginstitutioner, skoler, asylcentre eller ungdomsuddannelser. Vi arbejder med samfundsrelevante problemstillinger, som betragtes ud fra nye perspektiver, og vi tager svære spørgsmål omkring samfundets svage borgere op og udfordrer de gængse opfattelser af udsatte borgeres position og muligheder.

INDDRAGELSE AF BORGERNE I FORSKNINGSPROCESSEN
I ethvert samarbejde inddrager vi borgerne selv i samskabende processer. Vi ser børn, studerende, familier og professionelle som vores vigtigste kilder til ny viden og har således stort fokus på, at borgeren skal høres som individ og ikke blot som tal i en statistik, da netop disse socialt udsatte eller på anden vis svage eller udfordrede borgere ofte ikke selv har mulighed for at gøre deres stemme gældende i det offentlige rum.

StatusFinished
Effective start/end date01/06/1431/12/21

Collaborative partners

 • (lead)
 • Rebild Kommune (Project partner)
 • Hjørring kommune (Project partner)
 • Aalborg Kommune (Project partner)
 • Vesthimmerland Asylcenter (Project partner)

Keywords

 • education
 • social inclusion
 • socially endangered youth
 • socially endangered children
 • socially endangered people
 • social exclusion
 • socially endangered