Udsatte borgere oplevelse af inddragelse i dokumentation i stoffri døgnbehandling

Project Details

Description

En kvalitativ undersøgelse af, hvordan udsatte borgere i stoffri døgnbehandling oplever, at blive inddraget i den institutionelle afrapportering med særligt fokus på overgange imellem systemerne.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/1431/12/16

Keywords

  • substance abusers
  • social inclusion
  • socially endangered people

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.