Udsivning af pesticider fra jorddeponier

Project Details

Description

Nærværende projekt vil undersøge, hvorvidt der kan ske udsivning af pesticider fra deponeret jord, der betragtes som værende rent. Dette undersøges ved udtagning og analyse af prøver fra grundvand og porevand fra deponeret jord i eksempelvis råstofgrave, støjvolde og landbrugsarealer. På baggrund af resultaterne vurderes, om en eventuel udsivning kan udgøre en risiko for grundvand og recipient, og om der fremover skal stilles yderligere krav i forbindelse med deponering i eksempelvis råstofgrave.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/2130/06/22

Collaborative partners

  • Dansk Miljørådgivning A/S (lead)
  • Region Syddanmark
  • Region Midtjylland
  • Region Nordjylland
  • Region Hovedstaden