Udskolingsprojekt - it-rygsæk til tiden

  Project Details

  Description

  En undersøgelse, som Rambøll har udført for Kommunernes Landsforening, viser, at der er en række barrierer i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse, når der tildeles læse- og skrive-hjælpemidler til ordblinde elever på ungdomsuddannelser. Disse barrierer kan i værste fald føre til frafald.

  Et problem er, at man først kan søge hjælpemidler og anden form for støtte, når eleven er optaget på ungdomsuddannelsen. Og herefter skal eleven instrueres i det nye udstyr og på samme tid vænne sig til at være på en ny uddannelse, skabe sociale relationer, indlære nyt fagligt stof mm. Det er en stor mundfuld for en nystartet elev med behov for støtte, og det kan for sårbare unge være årsag til frafald.

  It-rygsæk til tiden
  Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen gennemfører nu et projekt, hvor man prøver at få iværksat støtten i god tid ved at opdage eleverne, inden de starter på ungdomsuddannelsen. Herefter undersøges det, om der vil være en effekt i form af, at flere elever med læse- skrivevanskeligheder begynder på en ungdomsuddannelse, og om frafaldet blandt disse elever bliver mindre. I projektet fokuseres på at identificere den indsats, der er behov for i udskolingen, for at it-rygsækken kan fungere som et kompenserende hjælpemiddel på ungdomsuddannelsen.

  Alle 9. og 10. klasses elever i fire kommuner deltager
  Alle 9. og 10. klasser på Bornholm samt i Hørsholm, Næstved og Sønderborg deltager i projektet. De er blevet systematisk screenet med sps-testen (fra ungdomsuddannelserne). Efterfølgende tildeles de støtteberettigede it-rygsække og instruktion.

  Hvem arbejder på projektet?
  Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen er ansvarlige for projektet, der finansieres af Ministeriet for Børn og Undervisnings Forsknings- og Udviklingsmidler (FoU). Professionshøjskolen UCC (ved adjunkt Trine Gandil og lektor Trine Nobelius fra Program for skoleudvikling og didaktik) er tovholder på projektet. Hovedstadens Ordblindeskole (v. Lisa Wessman og Martin Richardt) er instruktør og varetager instruktion på it. Scandis leverer udstyr og Socialstyrelsen, VIHS (v. Mia Finnemann Schultz) står for den afsluttende analyse sammen med Professionshøjskolen UCC. Nogle af opga-verne består i:

  • at vejlede skolerne i forhold til screening og identifikation af støtteberettigede elever.
  • at vejlede skolerne om udlevering og instruktion i brug af it-rygsæk.
  • at vejlede skolerne i, hvordan it-rygsæk kan inddrages kompenserende i undervisningen.
  • at følge op på de elever, der har modtaget it startpakke, i forhold til deres optag på
  ungdomsuddannelse.
  • at følge op på starten på en ungdomsuddannelse og fastholdelse af ungdomsuddannelse ved projektets afslutning.
  • at fungere som kontaktperson til de medvirkende skoler generelt.
  • i samarbejde med Socialstyrelsen (VIHS) at forestå en analyse af, hvordan elever med behov for støtte via kompensation med it-hjælpemidler kan forberedes til en ungdomsuddannelse. Herunder se på hvad det kræver af den afgivende skole, hvad det kræver af eleven og elevens familie og hvad det kræver af den modtagende ungdomsuddannelsesinstitution?


  Tidshorisont
  Projektet blev igangsat juni 2013 og evalueres ultimo 2015.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/06/1331/12/15