Udvikling af 0-3 års pædagogikken i Rebild Kommune og ved UCN

Project Details

Description

Formålet med pilotprojektet er
- at beskrive et pædagogisk grundlag for 0-3 årsområdet som dækker alle kommunens dagtilbud – dagplejere og småbørnsgrupper, med henblik på at udvikle pædagogikken i Rebild kommune.
- at implementer og vurdere konceptet om læring- og forskningscirkler som et pædagogisk udviklingsværktøj, såvel som udvikling af undervisningen på pædagoguddannelsen.
Det er nyt for medarbejderne i Rebild kommune at arbejde på tværs af faggrænser for at udvikle et fælles pædagogisk grundlag for arbejdet med børn i alderen 0-3 år og der findes ikke undersøgelser der intenderer at påbegynde en generalisering af hvilke tiltag der kan iværksættes, når man på tværs af faggrænser ønsker at udvikle en fælles grundlag i forbindelse med pædagogisk arbejde i alderen 0-3 år.
Samtidig afprøves læringscirkler som a) afsæt for udvikling af praksisfeltet og som b) afsæt for forskningscirkler der genererer anvendt viden som centralt element i forskningen indenfor småbørnspædagogikken.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1419/12/15

Collaborative partners

  • VIA (lead)
  • Rebild Kommune (Project partner)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.