Udvikling af e-undervisning og læringsobjekter til VIAs netuddannelser og digitale klasser til informationskompetenceundervisning

Project Details

Description

Undervisning i informationssøgning - kildekritik mm er et integreret element i den ordinære bachelor-uddannelse (matrikel) på VIA Læreruddannelsen og i VIA Pædagoguddannelsen MV. VIA Bibliotekernes undervisning i samarbejde med uddannelserne er beskrevet i uddannelsernes studiedokumenter, og således også gældende for Netuddannelsen. Projektet har til hensigt at udvikle e-tiviteter og digitale læringsressourcer. Dette udvikles i et samarbejde mellem bibliotekarer, undervisere og IT pædagogiske vejledere.
StatusFinished
Effective start/end date01/05/1231/12/12

Keywords

  • librarian

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.