Udvikling af elæring til Introduktionsforløbet i socialtilsyn

 • Georgsen, Marianne (Principle researcher)
 • Madsen, Inge Kirstine Møller (Principle researcher)
 • Løvstad, Charlotte Vange (Co-researcher)
 • Rasmussen, Ann Lilith Kongsbak (Co-researcher)
 • Kristensen, Hans Damgaard (Co-researcher)

Project Details

Description

VIA, UCL og UC Syd har fået opgaven med at udvikle et introduktionsforløb for medarbejdere i fem nyetablerede enheder for socialt tilsyn. Forløbet skal afvikles for 300-350 medarbejdere i perioden 1/1 - 1/4. VIA (VOK) har opgaven med at udvikle et elæringsdesign, som kan anvendes i projektet. Hertil kommer udvikling af materialer, brugeroplæring, support og efterfølgende dokumentation.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1331/12/14

Collaborative partners

 • VIA (lead)
 • UCL University College (Project partner)
 • University College South Denmark (Project partner)
 • CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling (Project partner)
 • Socialstyrelsen (Project partner)

Funding

 • Socialstyrelsen

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.