Udvikling af elevers interkulturelle kompetencer gennem brug af billedbøger – holdningsdimensionen i engelskundervisningen i indskolingen

Project Details

Description

Projektets formål er at undersøge, hvordan undervisningen i engelsk i indskolingen kan understøtte udviklingen af elevernes interkulturelle kompetencer gennem brug af billedbøger. Projektet har særlig fokus på holdningsdimensionen, som af tidligere forskning betragtes som en central dimension inden for feltet interkulturel pædagogik for de yngste.

Key findings

Projektets primære resultat er en operationalisering af holdningsdimensionen af IK for de yngste elever, sekundært afprøvede undervisningsforløb, som kan gøres tilgængelige for alle lærere i den danske folkeskole.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/2031/12/21

Collaborative partners

  • University of Copenhagen (lead)