Udvikling af engelsk grammatik- og sprogbrugsundervisning på Læreruddannelsen og i Folkeskolen med fokus på digital didaktik

Project Details

Description

1. at give studerende mulighed for at arbejde med didaktisk udvikling i forbindelse med udvikling af undervisningsforløb der gør brug af makerspaceteknologier (med hovedvægten på Virtuel Reality og evt.
Augmentet Reality). Disse teknologier har vi allerede i vores makerspace, eller har mulighed for at fremstille tilbehør i vores makerspace, som kan bruges sammen med egne mobiltelefoner.
2. at give undervisere (fra fag) der ikke umiddelbart identificerer sig med (digitale)teknologier og makerspaces, mulighed for, i samarbejde med teknologikyndige, at oparbejde kendskab og fortrolighed
med makerspaceteknologier.
3. at forberede såvel studerende som underviser på, at teknologiforståelse (formentligt) skal udrulles i folkeskolen.
4. på sigt at skabe en tradition for at undervisere og studerende gør brug af vores lokale makerspace og de teknologier og ressourcepersoner der er tilknyttet hertil.
StatusActive
Effective start/end date03/08/2001/08/22

Keywords

  • learning, educational science and teaching