Udvikling af feedbackkultur med fokus på elevmotivation og professionelle læringsfællesskaber

Project Details

Description

CFU sender i samarbejde med Erasmus+ 24 undervisere og 2 konsulenter på et 3 dages kursus i Norge med det formål at styrke deres kendskab til Norges store erfaring med brugen af feedback i den daglige undervisningspraksis og skoleudvikling. Herved fremmes ikke blot fagdidaktiske kompetencer, men også det almenpædagogiske område styrkes. Norges store viden og praksiserfaring med Vurdering for Læring i forhold til at fremme elevmotivation og brugen af feedback vil ud over at inspirere være direkte overførbar til en dansk kontekst. Rejserne afvikles af to omgange, og vil efterfølges af opsamlingsmøde og etablering af netværk i CFU regi.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1730/06/18