Udvikling af inkluderende læringsfællesskaber via relationsarbejde og feedback

Project Details

Description

Nærværende projekt tager primært udgangspunkt i mikroniveauets problematikker, hvor målgruppen er lærere og pædagoger, der arbejder i klasser præget af elever i komplicerede læringssituationer i såkaldte LKT-problematikker (Læring, Kontakt og Trivsel). Der er tale om klasser, hvor det endnu ikke er lykkedes at etablere hensigtsmæssige og udviklende læringsmiljøer. I projektet fokuseres der på trivsel, relationsarbejde, feedback og motivation. Procentvis er størstedelen af de elever, vi ser i LKT-problematikker, drenge. Derfor er kønsaspektet også relevant.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1631/12/17