Udvikling af innovationscamp på sundhedsuddannelserne på UCN.

  • Duus, Lene (Principle researcher)
  • Ringby, Betina (Principle researcher)

Project Details

Description

På baggrund af en tidligere udviklet camp, som vi har afholdt i flere år på sundhedsuddannelserne på UCN som et led i et tværprofessionelt forløb, udvikles der nu et nyt camp-koncept. Dette skal ses i lyset af en ny studieordning, hvor et af læringsudbytterne et tværprofessionel forløb på 14 dage på 3. semester er: "Studerende har viden om og kan forstå innovation som metode til forandring af praksis". Projektet afprøver og udvikler bl.a. faser i en innovations didaktik, hvor de studerende arbejder med udfordringer fra praksis. Campen evalueres løbende for videre udvikling.
StatusFinished
Effective start/end date14/08/1701/12/18

Keywords

  • education, professions and jobs