Udvikling af materiale med ny faglig og didaktisk viden til naturfagslærere

Project Details

Description

Baggrund
Dette projekt har som formål at medvirke til at realisere ambitionerne i den nationale naturvidenskabsstrategi og Naturvidenskabens ABC ved at levere ny viden og inspi-ration til naturfaglige lærere og fagteams, som aktivt støtter dem i at nytænke deres undervisning med afsæt i naturvidenskabelige nybrud og store fortællinger. Det overordnede formål er at slå et slag for glæden ved natu-ren og dens gåder og derved skaber nysgerrighed og begejstring, således at elevernes naturvidenskabelige viden, kompetencer og dannelse i sidste ende øges.

Formål
Projektet vil udvikle nyt kompetenceorienteret undervisningsmateriale til naturfagslærere på baggrund af bl.a. ti naturvidenskabelige nybrud begået af ti danske forskere.

Del 1: At give systematisk indblik i eksisterende forskningsbaseret viden eller pædagogisk litteratur om kompetenceorienteret naturfagsundervisning. Projektet skal bidrage til et bredt løft af de fag- og fagfaglige kompetencer.

Del 2: At formidle ny faglig, tematisk viden i relation til færdigheds- og vidensområderne i fælles mål for naturfagene, herunder nye opdagelser, opfindelser og anvendte naturvidenskabelige arbejdsmetoder.

Projektet skal sikre spredning af formidling ved at understøtte naturfagslærernes nysgerrighed og engagement, målrette formidlingen til grundskolens konkrete praksis samt gøre formidlingen direkte tilgængelig for målgruppen.

Layman's description

Formålet med projektet er at udvikle nyt kompetenceorienteret undervisningsmateriale til naturfagslærere på baggrund af bl.a. 10 naturvidenskabelige nybrud begået af to danske forskere.

Key findings

Del 1: Udvikling af Viden Om med formidling af nyeste naturfagsdidaktiske viden og forskning. Projektet skal give en struktureret ramme for at reflektere over egen praksis og igangsætte en udviklingsproces lokalt, samt at inspirere til gennemførelse af fællesfagligt undervisnings-forløb i udskolingen.

Del 2: Udvikling af inspirationsmaterialer med formidling af ny naturfaglig viden. Projektet skal bidrage til et fagligt løft af de fag- og fagfaglige kompetencer gennem under-støttelse af faglig opkvalificering og udvikling ved at
1. præsentere didaktiske og pædagogiske redska-ber og metoder til at arbejde med naturfaglige problemstillinger
2. give forlag til naturfaglige undersøgelser til un-dervisningen
3. fremlægge tilgang til fællesfaglig refleksion og videndeling.
Short titleNy viden i naturfag
StatusFinished
Effective start/end date12/06/2031/12/21

Collaborative partners

  • Attractor, Rambøl (Joint applicant) (lead)
  • VIA
  • University College Copenhagen (Joint applicant)

Keywords

  • natural science

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.