Udvikling af model til systematisk pårørendeinddragelse i Trænende Hjemmehjælp, Fredericia Kommune

  • Larsen, Stina Meyer (Principle researcher)
  • Mondrup, Kristian (Principle researcher)
  • Geyti, Anna-Maj Stride (Co-researcher)

Project Details

Description

Fase 1:

Fredericia Kommune identificerer med udgangspunkt i KORA rapporten ”Trænende Hjemmehjælp i Fredericia Kommune” et behov for at udvikle en model for systematisk pårørendeinddragelse, der tilgodeser den enkelte borgers ønsker og behov, samt udnytter de pårørendes ressourcer, kompetencer og muligheder for at yde positiv støtte til borgeren i at nå de opstillede mål for udførelsen af sine hverdagsaktiviteter. Fredericia Kommune og University College Lillebælt (UCL) udarbejder sammen en handleplan for leverancer og tidsfrister samt arbejdsfordeling

Fase 2:

UCL søger studerende som har lyst til at deltage i projektet som innovationsassistenter. Fire studerende udvælges til det projektet og får et 2-dages kursus med fokus på innovation, den kommunale praksis samt videnskabelige metoder. Der sammensættes en arbejdsgruppe bestående af borgere fra Fredericia kommune, medarbejdere i Trænende Hjemmehjælp og ledere i Trænende hjemmehjælp samt studerende og undervisere fra UCL.
De studerende fungerer efterfølgende over et halvt år som innovationsassistenter i Fredericia Kommune og bidrager til projektets leverancer med følgende aktiviteter knyttet til videnskabelige og innovative metoder: søger, læser og vurderer videnskabelig litteratur, udarbejder observationsguide, laver feltobservationer af trænende hjemmepleje, udarbejder interviewguide, interviewer borgere, medarbejdere og pårørende, bearbejder data, udarbejder personas samt assisterer ved innovationsprocesserne hvor personas og modellen for systematisk pårørende inddragelse udarbejdes.
Efterfølgende afprøves modellen i Trænende Hjemmehjælp i Fredericia kommune i en periode på to måneder hvorefter modellen tilpasses af innovationsassistenterne ud fra nye feltobservationer og interviews..

Fase 3:

Følgende leverancer afleveres til Fredericia kommune:
- 6 personas-par hver bestående af en borger i Trænende Hjemmehjælp og dennes pårørende
- Samlet model for systematisk pårørendeinddragelse med tilhørende metoder og nye procedurer
- Forslag til kompetenceudvikling for succesfuld brug af modellen
Ved projektperiodens udløb er det Fredericia Kommunes ambition at modellen kan implementeres bredt i Trænende Hjemmehjælp og evt. øvrige rehabiliteringsindsatser i Længst Muligt I Eget Liv.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/1301/10/14

Keywords

  • innovative teaching
  • innovation and entrepreneurship
  • user driven innovation